Ikke kast en brun banan

Episodene i Mat- og helsepodden handler om ulike tema knyttet til kompetansemålene i lk20. Denne episoden er delt i to og har bærekraft som overordnet tema. Du finner også inspirasjon til undervisningsopplegg.

Kjerneelement

  • Bærekraftige matvaner og bærekraftig forbruk

Kompetansemål

  • utnytte matvarer og rester fra matlaging og reflektere over eget matforbruk
  • bruke redskap, grunnleggende teknikker og matlagingsmetoder til å lage trygg og bærekraftig mat som gir grunnlag for god helse
  • bruke sansene til å utforske og vurdere matens smak og tekstur og til utforske og anretning av mat

Inspirasjon til undervisningsopplegg

Denne episoden kan for eksempel høres som hjemmelekse. Under følger ideer til oppgaver og spørsmål du kan bruke i undervisningen. PS: Flere av disse oppgavene kan også brukes ved digital undervisning.

Oppgave 1: Hvordan kan DU redde en banan?

Husker du hvor mange banananer som kastes i Norge hver dag? Din klasse får vite at alle disse (140 000) bananene ankommer deres skole en dag neste uke. Din klasse er valgt til skolens "banansjef", og dere får ansvaret for å finne ut hva som skal gjøres med disse for å unngå at de havner i søpla. Gå sammen i grupper og lag et tankekart for hvordan dere kan være med å redde bananene.

Oppgave 2: Matretter og informasjon om banan for å redusere matsvinn
  1. Kom med forslag til 3-5 matretter der dere bruker brune bananer til.
  2. Velg en av matrettene og lag den sammen i gruppe på skolekjøkkenet i neste mat- og helsetime. Hvor mange ulike bananretter lager din klasse?
  3. La ulike grupper i klassen (2-3 stk i hver gruppe) lage plakater i klasserommet med oppskrifter til hva vi kan bruke en banan til. Eks. En smoothie-plakat, en bananbrød-plakat osv. Plakaten skal inneholde fengende bilder, en morsom overskrift, en god oppskrift m/bilde av matretten og tre faktasetninger om bananen. Plakatene kan printes ut og lamineres og henges opp i mat- og helseklasserommet. Om du heller vil ha fokus på restemat generelt, kan samme format brukes til dette.

Oppgave 3: Presentasjon

Lag en kort presentasjon/ et dramastykke/ en video/ en plakat/ en sang/ et dikt om f.eks. en banans reise eller om en singel banan!

Episoden er laget med utgangspunkt i disse referansene

Bama.no (2019) Redd en banan.

Krogh, L.V (2017) Visste du dette om bananen?

Matvett.no (u.å.) Banan.

Opplysningskontoret for frukt og grønt (2019) Banan.

Sunding, P. Ervik, F. (2020) Banan.