Om senteret

På denne siden finner du informasjon om senterets arbeid, historie og ansatte. Siden inneholder også senterets handlingsplan og en oversikt over andre nasjonale sentre.

Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet

Senteret jobber med å styrke barnehage, skole og SFO som helsefremmende arena, med fokus på fysisk aktivitet og mat og måltider, og på skolefagene mat og helse og kroppsøving.

Som en del av arbeidet utvikler og formidler vi digitalt støtte- og veiledningsmateriell, fagdidaktiske ressurser og eksempler fra praksis, og vi gjennomfører konferanser og webinarer. Vi utfører også fag- og forskningsarbeid som grunnlag for å utvikle og formidle ny kunnskap. 

Hovedmålgruppene for vårt arbeid er ledere og ansatte i barnehage, skoler og SFO og skole- og barnehageeiere. Gjennom vårt arbeid skal vi bidra til økt kompetanse til å tolke, forstå og operasjonalisere rammeplaner og læreplanverket, og andre retningslinjer og styringsdokument knyttet til mat og måltid og fysisk aktivitet i barnehage, skole og SFO. 

Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet ble oppnevnt av Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet i 2013 og har et nasjonalt oppdrag. Ansvaret for senteret ble overført til Høgskulen på Vestlandet i 2018.

Høgskulen på Vestlandet 

Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet ble i 2018 en del av Institutt for idrett, kosthald og naturfag, ved Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett ved Høgskulen på Vestlandet. Leder inngår i ledergruppen ved instituttet. 

Kontaktinformasjon 

Kontakt oss på epost: post@mhfa.no

Ansatte

Ingrid Leversen 
Senterleder 
Telefon: +47 55 58 75 33
Epost: Ingrid.leversen@hvl.no 

Gisle Vedvik Tjellaug
Kommunikasjon- og webansvarlig
Telefon: +47 55 58 75 41
Epost: gisle.vedvik.tjellaug@hvl.no 

Lene Bakke
Seniorrådgivar

Marte Gausvik Musland
Seniorrådgivar

Sondre Strandskog Arnesen
Seniorrådgivar

Anne Henriksen
Førstelektor

Ann-Helen Odberg
Førstelektor

Bodil Bjørndal
Førsteamanuensis

Camilla Helene Hallås Farestveit
Høgskulelektor

Eivind Johannessen Wengaard
Høgskulelektor

Even Bjoarvik
Høgskulelektor

Ingfrid Veka
Førsteamanuensis

Ingrid Laukeland Djupegot
Førsteamanuensis

Iselin Thowsen Vildmyren
Førsteamanuensis

Julie Meinseth Vatne
Høgskulelektor

Karen Vibeke Klepsvik
Førstelektor

Kristoffer Buene Vabø
Stipendiat

Petter Erik Leirhaug
Førsteamanuensis II

Øystein Lerum
Høgskulelektor