Arrangementer

Oktober 2023

26. okt.

Mat- og helsekonferansen 2023: Tverrfaglighet, identitet og kultur

Mat- og helsekonferansen 2023 arrangeres på Universitetet i Sørøst-Norge, campus Vestfold, torsdag 26. oktober. Tema for årets konferanse er tverrfaglighet i mat og helse, og maten og måltidets betydning for identitet og kultur.

November 2022

03. nov.

Mat- og helsekonferansen 2022

Mat- og helsekonferansen 2022 gjennomførtes i Levanger 3.november. Tema for konferansen var smak og bærekraft.

September 2022

30. sep.

Lanseringswebinar: Aktiv i barnehagen

Velkommen til lanseringswebinar for aktivibarnehagen.no -din digitale verktøykasse for arbeid med fysisk aktivitet i barnehagen! Utforsk aktivitetar, faglege ressursar og få tips til korleis ein kan kople fysisk aktivitet og fagområda i nasjonal rammeplan.

September 2018

November 2024

14. nov.

Mat- og helsekonferansen 2024: Folkehelse og livsmestring

Mat- og helsekonferansen 2024 arrangeres på Universitetet i Stavanger, 14. november. Tema for årets konferanse er det tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring.