Fysisk aktivitet
Et barn som klatrer i et tre

Eller velg filter

Resultater

Ingen treff på ditt søk

Aktuelt

  Aktiv i barnehagen

  Velkommen til lanseringswebinar for aktivibarnehagen.no -din digitale verktøykasse for arbeid med fysisk aktivitet i barnehagen! Utforsk aktivitetar, faglege ressursar og få tips til korleis ein ka...

  Mat og bevegelsesglede i SFO

  Ønsker du å lære om hvordan du kan legge til rette for at barna opplever mestring, fellesskapsfølelse og glede gjennom erfaringer med mat og bevegelse i SFO?

  Foto: Merete Hagen Helland
  Mat- og helsekonferansen 2022

  Mat- og helsekonferansen 2022 gjennomføres i Levanger 3.november. Tema for årets konferanse er smak og bærekraft.

  Webinarserie for kroppsøving

  Serien er til deg som underviser i kroppsøving. Webinarene tar blant annet for seg tema som fagfornyelsen, svømmeopplæring, covid-19, tilrettelegging og vurdering . På denne siden finner du en ove...

  Webinarserie i mat og helse
  Webinarserie for mat og helse

  Serien er til deg som underviser i mat og helse. Webinarene tar blant annet for seg tema som læremidler i mat- og helsefaget, kostråd og anbefalinger, bærekraft, bruk av digitale hjelpemidler, psy...

Andre ressurser

  Aktivitetskassen

  Din verktøykasse for kroppsøving og fysisk aktivitet! Aktivitetskassen eies og drives av Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet. Den inneholder aktiviteter og øvelser til nytte både fo...

  Matjungelen

  Matjungelen er et verktøy for dere som jobber i barnehagen eller SFO. Målet er at dette verktøyet skal inspirere dere og være til hjelp i arbeidet med mat- og måltidsglede.

  Svømmedyktig

  Svømmedyktig.no er en nettside for deg som underviser i svømming og livredning i grunnskolen, eller har ansvar for å tilrettelegge for tilstrekkelig og forsvarlig opplæring.