forsidebilde.jpg

Eller velg filter

Resultater

Ingen treff på ditt søk

Aktuelt

  Foto: Tom Haga
  Mat- og helsekonferansen 2021

  Mat- og helsekonferansen arrangeres som fysisk konferanse på OsloMet torsdag 28. oktober 2021. Tema for konferansen er: Med mat- og helsefaget inn i framtida: Fagfornyelse, forankring og forskning....

  Ny rammeplan for SFO

  SFO skal legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna, og gi barna omsorg og tilsyn. Rammeplan for SFO gjelder fra 1. augus...

  Webinar: Matlaging og barns medvirkning i barnehagen

  Velkommen til det femte og siste webinaret i serien Matjungelen Barnehage. Siste temaet i webinarrekken er «Matlaging og medvirkning i barnehagen». Webinaret passer for deg som arbeider i barnehage...

  Kropp og selvfølelse og kroppssnakking

  Nye læringsressurser knyttet til kropp og selvfølelse og kroppssnakking. Ressursene inneholder oppgaver, tips og råd til deg som lærer eller som arbeider med barn og unge.

  Mat- og helsepodden

  Mat- og helsepodden er en læringsressurs som er utviklet for bruk i mat- og helseundervisningen. Podkastserien tar utgangspunkt i kompetansemål etter 7. trinn, men flere av episodene kan også tilpa...

Ressurser

  Læremidler i mat- og helsefaget

  Her finner du en samling av læremiddelressurser som kan brukes i mat- og helseundervisningen. Oversikten oppdateres jevnlig.

  Aktivitetskassen

  Din verktøykasse for kroppsøving og fysisk aktivitet! Aktivitetskassen eies og drives av Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet. Den inneholder aktiviteter og øvelser til nytte både fo...

  Svømmedyktig

  Svømmedyktig.no er en nettside for deg som underviser i svømming og livredning i grunnskolen, eller har ansvar for å tilrettelegge for tilstrekkelig og forsvarlig opplæring.