forsidebilde.jpg

Eller velg filter

Resultater

Ingen treff på ditt søk

Aktuelt

  Webinar: Vurdering i mat- og helsefaget

  Velkommen til nytt webinar i serien for deg som underviser i mat- og helse i grunnskolen. Tema for webinaret er vurdering i mat- og helsefaget.

  Webinar: Kroppsøving under Covid-19

  Ei ny rekke webinar med fokus på kroppsøvingsfaget. Dette er det andre webinaret i rekka, og gjennomføres 11. Mars kl. 14.00 -16.00. Tema for webinaret er "Kroppsøving under Covid-19"

  SAMMEN

  Sammen er en læringsressurs som er utviklet for 3.-4. klasse med fokus på de tverrfaglige temaene; Folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap, og bærekraftig utvikling. Les mer om ressu...

  Vurdering i kroppsøving

  Hvordan elever blir vurdert har stor betydning for deres læring, også i kroppsøving. I denne ressursen kan du finne mer informasjon om regelverk og praktisk vurderingsarbeid - med eksempler og spør...

  Webinar: Fagfornyinga i kroppsøving

  Ei ny rekke webinar med fokus på kroppsøvingsfaget. Det første webinaret i rekka vart gjennomført 29.januar frå kl. 09.30-11.30, og hadde temaet "Fagfornyinga".

Ressurser

  Læremidler i mat- og helsefaget

  Her finner du en samling av læremiddelressurser som kan brukes i mat- og helseundervisningen. Oversikten oppdateres jevnlig.

  Aktivitetskassen

  Din verktøykasse for kroppsøving og fysisk aktivitet! Aktivitetskassen eies og drives av Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet. Den inneholder aktiviteter og øvelser til nytte både fo...

  Svømmedyktig

  Svømmedyktig.no er en nettside for deg som underviser i svømming og livredning i grunnskolen, eller har ansvar for å tilrettelegge for tilstrekkelig og forsvarlig opplæring.