forsidebilde.jpg

Eller velg filter

Resultater

Ingen treff på ditt søk

Aktuelt

  Webinar: Hvordan navigere i vrimmelen av kostråd?

  Dette er det andre webinaret i en serie til deg som underviser i mat- og helse. Webinaret arrangeres 25. november kl. 14.30 – 15.30, og tema er vurdering av kilder til kostholds- og helseinformasjon.

  Matjungelen SFO

  Denne uken åpner påmeldingen i Matjungelen, et gratis aktivitetsprogram for SFO og AKS der barn kan leke og lære om mat som er bra for kroppen og kloden.

  Øisteins blyant – filmer for barn fra 5 til 9 år

  Sjekk ut Øisteins blyant sine episoder med fokus på søvn, mat, bevegelse og følelser! Filmene kan være et utgangspunkt i undervisning - enten i møte med enkeltelever eller klasser. Man kan også tip...

  Webinar om læremiddelressurser i mat og helse

  Webinaret gir en innføring i nyttige digitale læremidler til bruk i mat og helse-undervisningen i grunnskolen. Webinaret er det første i en serie til deg som underviser i mat og helse.

  Fagfornyelsen og kroppsøvingsfaget

  Den 18.november 2019 publiserte Utdanningsdirektoratet de nye læreplanene for grunnskolen. Læreplanen vektlegger ulike bevegelsesaktiviteter, lek og øving i større grad enn tidligere. Faget legger ...

  Ny læreplan i mat og helse

  Den 18.november 2019 publiserte Utdanningsdirektoratet de nye læreplanene for grunnskolen. Mat og helse-faget er blitt mer praktisk, og fokuset på oppskrifter er nedtonet. Faget legger til rette fo...

Ressurser

  Læremidler i mat- og helsefaget

  Her finner du en samling av læremiddelressurser som kan brukes i mat- og helseundervisningen. Oversikten oppdateres jevnlig.

  Aktivitetskassen

  Din verktøykasse for kroppsøving og fysisk aktivitet! Aktivitetskassen eies og drives av Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet. Den inneholder aktiviteter og øvelser til nytte både fo...

  Svømmedyktig

  Svømmedyktig.no er en nettside for deg som underviser i svømming og livredning i grunnskolen, eller har ansvar for å tilrettelegge for tilstrekkelig og forsvarlig opplæring.