Mat- og helsekonferansen 2023

Mat- og helse konferansen 2023 hadde spennende innlegg om balndt annet tverrfaglighet og dybdelæring, matkulturelle minoriteter og presentasjon av det nye kapitlet om ultra-prosessering i kostrådene.

Vurdering i mat og helse

Vurdering har stor innvirkning på elevenes læring, og god vurderingspraksis motiverer og har læring som mål.

Tverrfaglig hefte (Sammen)

Sammen er et tverrfaglig hefte utviklet for barnetrinnet i grunnskolen.