Testing i kroppsøving

Det er ikke grunnlag for å bruke testresultater fra fysiske tester et normativt perspektiv. Dette betyr at en ikke kan benytte resultater fra fysiske tester som grunnlag for å sette karakter i kroppsøving. Det er ingen kompetansemål i faget som krever at elevene skal kunne vise fysiske ferdigheter i form av styrke eller kondisjon, og dette er derfor ikke en relevant faktor i vurderingen av elevenes kompetanse. Det samme gjelder tekniske ferdigheter i ulike idretter. Læreplanen krever ikke at elever skal mestre ulike idrettslige ferdigheter på et visst nivå. Det vil derfor ikke være i tråd med læreplanens intensjon å vektlegge elevenes tekniske ferdigheter i idretter.

Dersom en velger å benytte tester bør det være for å lære hva en test er, hva tester kan måle, og hvilke faktorer som kan påvirke resultatet. Her kan elevene få mulighet til å reflektere over egen fremgang og utvikling. Dette kan være en del av vurderinga i faget dersom skolene tolker dette som en del av handlingsrommet som ligger i læreplanen.