Egenvurdering

Elevene har rett til å delta i vurderingen av sin egen utvikling i faget. Dette er beskrevet i forskriften om vurdering, §3.10.

Egenvurdering kan skje gjennom ulike metoder. Den kan foregå muntlig, skriftlig eller digitalt. Egenvurdering kan være en løpende dialog mellom lærer og elev i timen, men det kan også være stoppunkter underveis eller som del av en oppsummering etter et tema.

Det er mange ulike begrunnelse for å arbeide med egenvurdering i faget. Gjennom dette arbeidet kan eleven øke evnen sin til å reflektere rundt egen læring, slik at de stadig utvikler evnen sin til å velge ulike strategier for videre læring. Det er også en mulighet til å involvere elevene i sin egen læringsprosess, noe som kan øke motivasjonen for deltagelse og læring.

I tillegg vil læreren få viktig informasjon om elevenes refleksjoner og læringsprosess, slik at læreren får et bedre grunnlag for å justere undervisningen sin og et bredere grunnlag for å vurdere elevenes kompetanse. Det er ikke alltid all kompetanse vil komme til uttrykk fysisk, og da vil egenvurdering kunne være et bidrag. Egenvurdering kan foregå i ulike tidsspenn. Det kan variere fra enkeltstående situasjoner i en enkelt økt, til refleksjon rundt utviklingen over flere år.

Eksempler på organisering av egenvurdering

 • Elevene skriver loggbok etter hver økt. Det svares på faste spørsmål fra gang til gang, eller ulike spørsmål etter behov. Lærer samler inn og følger med på loggene.
 • Elevene skriver eller spiller inn videodagbok der de svarer på ulike spørsmål knyttet til sin egen utvikling.
 • Alle elevene i gruppa sier noe i plenum etter økta om hva de mestret i dag, og hva de vil arbeide videre med.


Eksempler på spørsmål til egenvurdering i et kort tidsspenn

 • Hvilken strategi valgte du i dag?
 • Hvordan var innsatsen din i dag?
 • Har du merket forskjell i innsatsen din de siste øktene?
 • Ga du noen positive tilbakemeldinger til andre i dag?
 • Hvordan hjalp du andre elever i dag?
 • Hva slags tilbakemelding fikk du av læreren i dag?


Eksempler på spørsmål til egenvurdering i et lengre tidsspenn

 • Hvordan har innsatsen din utviklet seg gjennom temaet?
 • Hva har du jobbet ekstra mye med i denne perioden?
 • Har du fått nok tilbakemelding underveis?
 • Gi eksempler på hva du har mestret i denne perioden
 • Kjenner du målene for denne perioden?
 • Hva har du tenkt å endre i neste periode?


Eksempler på spørsmål til egenvurdering i lange tidsspenn

 • Fortell om hva du mestrer best i faget.
 • Beskriv kompetansen din innenfor temaet (…)
 • Hvilke strategier har du brukt i denne terminen for å øke kompetansen din i faget?
 • Har du forstått, og er du enig i de tilbakemeldingene du har fått fra læreren?

Refleksjon

 • Hvordan bruker dere egenvurdering som en integrert del av vurderingsarbeidet?
 • Hvordan kan elevene trenes over tid for å få gode ferdigheter i egenvurdering?
 • På hvilke måter kan vi integrere egenvurdering, slik at det ikke går ut over elevenes aktiviteter?