Ipsativ vurdering

I underveisvurderingen kan det være aktuelt å benytte ipsativ vurdering. Ipsativ vurdering tar utgangspunkt i forutsetningene, mulighetene, og prestasjonene til den som lærer og vurderer disse i lys av målene. Med andre ord retter ipsativ vurdering seg mot elevens fremgang. Det er eleven selv som er referansen, og kriteriene utvikles på grunnlag av elevens ståsted og læringsmål. Istedenfor å bli sammenlignet med hele gruppa, sammenlignes en med egen progresjon over tid.

Refleksjon

  • I hvilken grad bør eleven i samme klasse få ulike tilbakemeldinger?
  • Ipsativ vurdering gir ikke nødvendigvis informasjon om hvilket nivå eleven ligger på. Kan det være problematisk?
  • Er ipsativ vurdering i tråd med prinsippene for god underveisvurdering?