Aktuelle ressurser

Litteratur

Evensen, K. (2020). Vurdering i kroppsøving. Oslo: Universitetsforlaget.

Gjølme, E.G. (red.) (2021). Utendørs svømme- og livredningsopplæring. Oslo: Universitetsforlaget.

Vinje, E.E. (red.)(2016). Kroppsøvingsdidaktiske utfordringer. Tønsberg: Cappelen Damm Akademisk