Kartleggingsverktøy

Fysisk aktivitet og bevegelsesglede er et av hovedområdene i nasjonal rammeplan for SFO. Dere som jobber i SFO skal bidra til at barna får delta i variert bevegelseslek og fysisk aktivitet, og bidra til aktivitetslyst.

Ved å arbeide med implementering av rammeplanens innhold, vil dere være essensielle bidragsytere til at barna opplever mestring, glede og utvikling gjennom erfaringer med fysisk aktivitet og lek.

Dette kartleggingsverktøyet kan være et nyttig utgangspunkt for å peke på hvilke områder ved tilrettelegging for fysisk aktivitet og bevegelsesglede dere er gode på, og hvilke områder dere bør ta tak i og endre.

En suksessfaktor for endrings- og utviklingsarbeid er at det er godt forankret, både i planer og i mennesker.

Etter utfylling av skjemaet oppfordres dere til å arbeide videre med punktene og følge guiden nederst i skjemaet for å sikre at eventuelle forbedringsområder følges opp.

Lykke til!

Kartleggingsverktøy - Fysisk aktivitet og bevegelesesglede