Videreutdanning for ansatte i SFO

I en verden der barns utvikling står i sentrum, er rollen til deg som er SFO-ansatt viktig. Høgskulen på Vestlandet tilbyr en nettbasert videreutdanningen der du får mer kunnskap om hvordan du kan heve kvaliteten på arbeidet ditt og øke kompetansen når det kommer til implementering av rammeplan for din skolefritidsordning. Videreutdanningen har fire ulike moduler:

  • Fysisk aktivitet i SFO
  • Lek i SFO
  • Kunst- og kulturaktiviteter i SFO
  • Mat- og måltidsglede i SFO

 

Finn ut mer om videreutdanningen