Lek i naturmiljø

Barn bør tilbringe tid utendørs hver dag, og i rammeplanen står det at SFO skal legge til rette for dette.

Det er viktig at barna får kjennskap og erfaringer med nærmiljøet sitt. Du som jobber i SFO må derfor ta uteområdene aktivt i bruk som naturlige og integrerte områder for barns lek.

Gå en tur til for eksempel et skogholt og oppdag de uendelige mulighetene og utfordringene et naturmiljø kan tilby. Mangfoldet i et naturlandskap innbyr til barns fantasi, bevegelsestrang og lek, noe som øker intensiteten og motiverer barna til å være fysisk aktive. Terrenget er også naturlig utformet som en hinderløype, der barna får utfordret balansen og motoriske ferdigheter ved eksempelvis klatring i trær, kryping i buskas eller balansering over stokker.

Naturen er samtidig en viktig arena for risikofylt lek. Mange barn søker denne type lek fordi den gir helt spesielle kroppslige opplevelser og erfaringer, slik som spenning, grensesprengning, mestring og glede.

Refleksjonsoppgaver

  • Hvilke muligheter for fysisk aktivitet og lek finnes i naturmiljøet i nærområdet til din SFO?
  • Hvordan bruker du naturmiljøet for å stimulere til mer fysisk aktivitet og bevegelsesglede?
  • Hvordan kan du legge til rette for at alle barn deltar i lek i naturmiljøet?
  • Hvordan kan (og bør) du tilrettelegge for risikofylt lek i et naturmiljø?