Vurdering i mat- og helsefaget

Webinar i serien for deg som underviser i mat- og helse i grunnskolen. Tema for webinaret er vurdering i mat- og helsefaget.

Program

  • Kort introduksjon og praktisk informasjon v/ Ingrid L. Djupegot
  • Vurdering i mat og helse del 1 v/Åshild Woldstad
  • Pause
  • Vurdering i mat og helse del 2 v/Åshild Woldstad
  • Diskusjon med utgangspunkt i spørsmål fra publikum

Innleggsholder

Åshild Woldstad har mange års erfaring som lærer i heimkunnskap og har skrevet lærebøker i faget. Åshild er også aktiv i Landslaget for mat og helse i skolen, og har i tillegg mange års erfaring fra Fylkesmannen i Buskerud, der hun blant annet har behandlet klager på standpunktkarakter i mat- og helse. I innlegget sitt vil hun fokusere på hvordan man kan legge rammene for god vurderingspraksis i mat- og helsefaget.