Smaken er som baken, eller? Om smak i praktisk, utforskende og tverrfaglig undervisning

Sansene våre er noe vi alle har med oss og bruker hele tiden, uansett om vi er bevisst det eller ei. Likevel kan det synes som vi i skolen nesten utelukkende bruker bare to av dem, syn og hørsel.

Mat og helse er et fag der elevene får bruke alle sansene mer aktivt enn i noe annet fag, og det er gode grunner til å tenke at mat- og helsefaget kan spille en nøkkelrolle for å fremme en mer sanselig undervisning også i tverrfaglige sammenhenger.

Innleggsholder

Erik Fooladi ved Høgskulen i Volda i samarbeid med kolleger ved Høgskulen og Atlanterhavsparken marine vitensenter. Gjennom konkrete eksempler fra undervisning og formidling vil de presentere ulike måter å tenke, og undervise, med og gjennom smak, med særlig vekt på tverrfaglige sammenhenger der mat- og helsefaget står sentralt.