Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet arrangerer i samarbeid med Mat og helse i skolen en webinarserie som har som formål å gi lærere gode innspill i arbeidet med å implementere de nye læreplanene i mat- og helsefaget.