Kropp, mat og psykisk helse – Læreren som rollemodell i skolen

Hvordan forholde seg til kropp i skolen, i et samfunn som tillegger kroppen stor verdi? Når blir forholdet til kropp problematisk for oss? Og, hvordan kan man som lærer være en god rollemodell i møte med denne tematikken?

Dette webinaret tar utgangspunkt i det tverrfaglige temaet Folkehelse og livsmestring i læreplanen. Webinaret er en del av en serie for lærere som underviser i mat- og helse i grunnskolen, men temaet for dette webinaret er også relevant for lærere på andre fagområder. 

Program

  • Kort introduksjon og praktisk informasjon v/ Ingrid L. Djupegot
  • Innlegg v/Cathrine Nitter
  • Lasering av ny læringsressurs knyttet til tema kropp, mat og psykisk helse v/Cathrine Nitter
  • Diskusjon med utgangspunkt i spørsmål fra publikum

Innleggsholder

Cathrine Nitter har flere års erfaring som prosjektleder og foredragsholder i Rådgivning om spiseforstyrrelser og arbeider nå som rådgiver ved Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet.