Mat og helse-konferansen 2018

Mat og helse-konferansen 2018 ble arrangert på Høgskulen på Vestlandet sitt campus i Bergen. Konferansen hadde fokus på vurdering for læring i mat og helse, den pågående fagfornyelsen, samt siste nytt om forskning på mat og helse-faget.

Program

09:30 – 10:00 Registrering, montering av postere
Servering av kaffe/te, vann, frukt og grønt

Vurdering for læring i mat og helse

10:00-10:10 Velkommen

10.10 – 11:25 «Tobias klarer å velge varer etter etiske og bærekraftige kriterium»
Åshild Woldstad, Seniorrådgiver, Bhg., utdannings og barnevernsavd., Fylkesmannen i Buskerud

11:25 – 11:45 (Tittel kommer, tema er vurdering for læring)
Helen Johannessen, Høgskolelektor, Institutt for idrett, kosthold og naturfag, HVL

11:45 – 12:45 Lunsj i kantinen

Aktuell forskning

12:45 – 13:00 Lærernes erfaring med atferdsutfordring i mat- og helseundervisningen
Carlla-Michelle Louise Marchong Eidesund, Masterstudent, Fysisk aktivitet og kosthold i et skolemiljø, HVL

13:00 – 13:20 Bra mat – hva forskningen forteller oss
Astrid Bjerkås, Senior kommunikasjonsrådgiver, Kommunikasjon og samfunn, Veterinærinstituttet
Gro Haarklou Mathisen, Prosjektleder, Vitenskapskomiteen for mat og miljø

13:20 – 14:00 Hvordan kan rutiner bli en del av vurderingsarbeidet?
Karen Lassen, Høgskolelektor/Stipendiat i Pedagogiske ressurser og læreprosesser, USN

14:00 – 15:00 Posterpresentasjoner – eget program kommer

Fagfornyelsen

15:00 – 15:30 Hva er kjernen i mat og helse?
Anne Merete Selvik Ask, Dosent, Institutt for folkehelse, idrett og ernæring, Universitetet i Agder

15:30 – 15:55 Mat og kommunikasjon i et flerkulturelt klasserom
Eva Mila Lindhardt, Høgskolelektor, Institutt for pedagogikk, samfunnsfag og religion, HVL

15:55 – 16:00 Avsluttende ord