Mat- og helsekonferansen 2022

Mat- og helsekonferansen 2022 ble arrangert på Nord Universitet sitt campus i Levanger. Tema for konferansen var smak og bærekraft.

Program

09.00 – 10.00 Ankomst, registering, enkel bevertning

10.00 – 10.30 Åpning av konferansen

10.30 – 11.00 Bærekraftig matforbruk
Hanne Torjusen, forsker II, Forbrukerforskningsinstituttet SIFO, OsloMet
Gunnar Vittersø, forsker II, Forbrukerforskningsinstituttet SIFO, OsloMet

11.00 - 11.30 Hvordan undervise om bærekraft i mat og helse?
Trond Åm, daglig leder Geitmyra Credo Trondheim

11.30 - 12.00 Mat- og helselærerens didaktiske praksiser
Ingfrid Veka, Høgskulelektor, Høgskolen på Vestlandet

12.00 - 13.00 Lunsj

13.00 - 13.10 Kunstnerisk innslag

13.15 - 14.00 Paneldebatt: Hva skjer i mat- og helsefaget? Status for satsingen på praktiske og estetiske fag i Hurdalsplattformen

14.00 - 14.30 Hva vet vi om smak og smaksutvikling hos barn og unge?
Frida Felicia Vennerød-Diesen, forsker og forfatter av Smak!

14.30 - 15.00 «Hva er smak?» Praktisk smaksforsøk
Trond Åm, Geitmyra Credo

15.00 – 15.30 Pause

15.30 – 15.50  Matglede og sunne matvaner
Karianne Espeset, spesialpedagog/ressurslærer, Skøyen barneskole, 4. trinn

15.50 – 16.10  Samarbeid i mat og helse
Mats Gynnild, Hommelvik ungdomsskole

16.10 - 16.30  Digital verktøykasse for lærere i mat og helse
Brit Melting
Sigrid Bye-Bakke, Oi! Trøndersk mat og drikke

16.30 - 17.00  Oppsummering og avslutning