Mat- og helsekonferansen 2023

Mat- og helse konferansen 2023 hadde spennende innlegg om balndt annet tverrfaglighet og dybdelæring, matkulturelle minoriteter og presentasjon av det nye kapitlet om ultra-prosessering i kostrådene.

Dato: 26. oktober
Tid: 09.30 – 17.00
Sted: Campus Vestfold, Universitetet i Sørøst-Norge, Raveien 215, 3184 Borre

Program

Årets konferanse byr blant annet på spennende innlegg om tverrfaglighet og dybdelæring, matkulturelle minoriteter og presentasjon av det nye kapitlet om ultra-prosessering i kostrådene. I tillegg blir det lagt opp til praksisdialog med kollegaer i mat og helse og presentasjon av ny forskning på mat- og helsefaget.

09.00 – 09.30 Ankomst og registrering

09.30 – 09.45 Åpning av konferansen

09.45 – 09.50 Kulturelt innslag

09.50 – 10.30 Dybdelæring og tverrfaglighet
Bjørn Bolstad, seniorrådgiver og fungerende daglig leder ved FIKS, Universitetet i Oslo

10.30 – 10.45 Pause

10.45 – 12.00 Matkulturelle minoriteter
Introduksjon til tema: Kristin Gregers Eriksen, førsteamanuensis ved Universitetet i Sørøst-Norge 
Muslimsk veiviser: Yasmin Elmousaoui og Zeynab Bouhedjeur
Romsk veiviser: Safira Josef

12.00 – 13.00 Lunsj

13.00 – 14.00 Parallellsesjoner

Parallell 1a) Praksisdialog del 1

Tema 1: Hvordan bruke matkulturelle minoriteter på egen skole som en ressurs i mat- og helseundervisning?

Tema 2: Hvordan bruke nærmiljøet i mat- og helseundervisning?

Parallell 1b) Forskning

Tema 1: Evaluering av de praktisk-estetiske fagene i fagfornyelsen, LK20

Tema 2: En smakebit av aktuell forskning på mat- og helsefaget

14.00 – 14.30 Tverrfaglig mat og helse

14.30 – 15.00 Pause

15.00 – 15.30 Nye kostråd: Kapittel om ultraprosessert mat
Elling Bere, professor og seniorforsker Folkehelseinstituttet/Universitetet i Agder

15.30 – 16.00 Kritisk literacy og multimodale tekster - elevers arbeid med "grønnvasket" markedsføring av junkfood
Kirsten Linnea Kruse, førsteamanuensis Universitetet i Sørøst-Norge

16.00 – 16.30 Spørretime - Få svar på det du lurer på om mat- og helsefaget

16.30 – 16.45 Oppsummering og avslutning

Om konferansen

Mat- og helsekonferansen er en årlig konferanse som arrangeres i samarbeid mellom Mat og helse i skolen, Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet ved Høgskulen på Vestlandet og en høyere utdanningsinstitusjon som tilbyr utdanning i mat og helse. Årets utdanningsinstitusjon er Universitetet i Sørøst-Norge, campus Vestfold.