Mat- og helsekonferansen 2019

Mat- og helsekonferansen 2019 ble arrangert på Universitetet i Agder sitt campus i Kristiansand. Tema for konferansen var fagfornyelsen og den nye læreplanen i mat og helse.

matoghelsekonferansen2018.jpg

Opptak fra konferansen

Fagfornyelsen (uia.no) Hva er nytt? (uia.no) Vurdering (uia.no)  Utprøving av eksamen (uia.no)

Program 

09:30 – 10:00  Registrering, montering av postere. Kaffe/te og enkel servering

Fagfornyelsen

10:00 – 10:10  Velkommen
Kristian Andersen, Ledergruppa Avdeling for lærerutdanning, UiA 

10:10 – 11:45  Mat og helse i fagfornyelsen  
Reidunn Aarre Matthiessen, Utdanningsdirektoratet  
Cathrine Fulland, leder for læreplangruppa i mat og helse  

11:45 – 12:45  Lunsj i Lilletunstova ved kantinen  

Aktuell forskning

12:45  – 13:15  Hva trenger mat- og helselærere å vite om ny ernæringsforskning?  
Nina Cecilie Øverby, Toppforskningssenteret Lifecourse Nutrition

13:15 – 13:45  LifeLab mat og helse  
Cecilie Beinert, Institutt for ernæring og folkehelse, UiA

13:45 – 14:15  Smakens didaktikk i mat og helse
Karen Wistoft, Høgskulen på Vestlandet / Aarhus universitet    

14:15 – 15:00  Poster og stand

Mat og helse i skolen  

15:00  – 15:25  Matmot og matneofobi  
Sissel Helland, Institutt for ernæring og folkehelse, UiA  

15:25 – 15:50  En ny læringsressurs for arbeid med fagfornyelsens tverrfaglige tema
Therese H. Røst, Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet, HVL

15:50  – 16:00  Avsluttende ord