Mat- og helsekonferansen 2021

Mat- og helsekonferansen 2021 ble arrangert på OsloMet. Tema for konferansen var knyttet til innføringen av nye læreplaner, og tittelen var «Med mat- og helsefaget inn i framtida: Fagfornyelse, forankring og forskning».

matoghelsekonferansen2021.jpg

Se opptak av konferansen 

Program

Velkommen 

09.30 – 10.00 Registrering, kaffe og lett servering

10.00 – 10.45 Åpning av konferansen

Fagfornyelse og forskning

10.45 – 11.05 Fagfornyelse, forankring og forskning
Inger Lise Fevang Jensen, tidligere styreleder Landslaget for mat og helse i skolen.

11.05 – 11.20 Kulturelt innslag

11.25 – 11.45 Oppdatering av de nordiske ernæringsanbefalingene: helsefremmende og bærekraftige
Anne Høyer, seniorrådgiver, faglig prosjektsekretær Nordic Nutrition Recommendations 2022, Helsedirektoratet.

11.45 – 12.05 Presentasjon av postere.

12.05 – 13.00 Minglelunsj

Læreplan, kompetanse og rekruttering

13.00 – 13.20 Tidlig innsats i mat- og helse, 1. – 4. trinn. 
Merete H. Helland, førsteamanuensis, Universitetet i Stavanger.
Eli Kristin Aadland, førsteamanuensis, Høgskulen på Vestlandet.

13.20 – 13.40 Mat- og helsefagets ubrukte potensial – med perspektiver på framtida.
Cecilie Beinert, førsteamanuensis, Universitetet i Agder.

13.40 – 14.00 Med utgangspunkt i kompetansen elevene viser? Om læreres undervisning i matlaging på ungdomstrinnet.
Karen Lassen, førsteamanuensis, Universitetet i Sørøst-Norge.

14.00 – 14.20 Mat- og helsefaget og yrkesfag i videregående opplæring. 
Espen Lynghaug, spesialrådgiver kompetanse og utdanningspolitikk, NHO Mat og Drikke.

14.20 – 15.10 Minglepause med lett servering

Mat og helse – fra ernæring til fellesskap

15.10 – 15.30 Et historisk blikk på mat og spisevaner i Norge.
Annechen Bahr Bugge, forsker I, Forbruksforskningsinstituttet SIFO, OsloMet.

15.30 – 15.50 Mat og måltider i skolen: En helhetlig tilnærming for læring, mestring og trivsel.
Eva Rustad de Brisis, seniorrådgiver, Helsedirektoratet.

15.50 – 16.10 Måltidet i LK20.
Eldbjørg Fossgard, professor emerita, Høgskulen på Vestlandet.

16.10 – 16.50 Praksiserfaringer fra mat- og helselærere.

Erfaringer fra 4. trinn,
Ellen Bakken, Løkeberg skole

YouTube: Synnøves kjøkken,
Synnøve Helland, Iglemyr skole.

Hvordan jobbe med bærekraft på ungdomstrinnet?
Sigrid Bye-Bakke, Klæbu ungdomsskole.

16.50 – 17.00 Med LMHS og mat- og helsefaget inn i framtida!
Eli Kristin Aadland, styreleder Landslaget for mat og helse i skolen.

Les mer om fordelene med å være medlem i Landslaget for mat- og helse i skolen

matoghelse.org