Tverrfaglig hefte (Sammen)

Sammen er et tverrfaglig hefte utviklet for barnetrinnet i grunnskolen.

sammen_16_9.png

Sammen kan brukes i arbeidet med å tilpasse undervisningen til fagfornyelsen og for å jobbe opp mot de tverrfaglige temaene; Folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap, og bærekraftig utvikling.

Det er nå tomt for Sammen nynorsk på vårt lager, men vi sender ut heftet på bokmål så langt lageret rekker. Både Sammen på nynorsk og bokmål kan lastes ned som PDF og skrives ut.

Gå til bestilling av Sammen og velg passende antall elevhefter for 3. eller 4. klasse ved din skole. Både hefter og frakt er gratis.

Elevhefte

Sammen består av et elevhefte og en lærerveiledning, på bokmål og nynorsk. Elevheftet består av spørsmål, undringsoppgaver og refleksjonsoppgaver som er vinklet fra ulike skolefag. Materiellet er testet ut på elever på 3.-4. trinn, men kan også tilpasses eldre elever.

Lærerveiledning

Lærerveiledningen vil gi støtte til oppgavene i elevheftet og setter oppgavene i sammenheng med hverandre. Læring innenfor fagfornyelsens tverrfaglige tema vil bli fremhevet.

Sammen er ikke et læreverk, men egner seg som et supplement til undervisningen. I elevheftet er det varierte oppgaver som elevene kan løses på ulike måter, de kan regnes som eksempler for å løfte frem flerfaglige perspektiver. Slik kan Sammen fungere som inspirasjon til å videreutvikle og tilpasse arbeidet med temaene utifra deres erfaring og kjennskap til eget nærmiljø, skole og elever.

Heftet er utviklet av Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet i samarbeid med fagpersoner fra de ulike skolefagene. Følgende institusjoner har bistått i samarbeidet:

Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag, ved Reidun Faye og Eva Mila Lindhardt, Høgskulen på Vestlandet

Nasjonalt senter for engelsk og fremmedspråk i opplæringen, Høgskolen i Østfold

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring, OsloMet – storbyuniversitetet

Nasjonallest senter for kunst og kultur i opplæringen, Nord universitet

Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking, Universitetet i Stavanger

Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen, NTNU

Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa, Høgskulen i Volda

Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforskning, NTNU

Skolelaboratoriet i realfag, Universitetet i Bergen

Gjensidigestiftelsen har bidratt med finansiering til prosjektet.