Oversikten er ment som et utgangspunkt, og siden mange av ressursene inneholder flere ulike undervisningsopplegg og informasjonsmateriell vil bruken av ressursen avgjøre hvilke kompetansemål som er relevante.

Har du innspill til flere ressurser som bør legges inn i listen kan du sende oss en e-post.