Digitale historier i mat og helse

En erfaring hos mange som jobber med mat og helse i skolen er at de praktiske øktene er mest populære. Digitale historier kan bidra til å bygge bro mellom teori og praksis i mat- og helsefaget og øke motivasjonen for læring hos elevene. Dette kan fremme en bedre forståelse og innlæring /evt. dybdelæring i faget.

digitale historier_16_9.jpg

Hva er en digital historie?

 • En digital historie kan være en video, en serie bilder (PechaKucha 20x20) eller animasjoner hvor det brukes et manus
 • Det hele sys sammen ved hjelp av en fortellerstemme eller tekst
 • Formatet bør ha en varighet på maks tre minutter

Formål

Formålet med undervisningsopplegget er å øke elevmedvirkning i mat- og helsefaget ved bruk av digital historie.

En digital historie bør inneholde

 • Et tema der minst et av kompetansemålene fra 4., 7. eller 10. trinn inngår, som elevene kan finne i samråd med lærer
 • Fagtekster som kilder
 • Et manuskript
 • Video, bilder eller animasjon
 • Manuskriptet leses inn muntlig eller skrives slik at det passer til video, bilder eller animasjon
 • Varighet: maks 3 minutter

Vurdering

Elevene bør være med å bestemme vurderingskriterier basert på valgt tema for sin digitale historie. Vurderingskriteriene utarbeides i planleggingsarbeidet og gjøres tilgjengelig for elevene under hele arbeidsprosessen. Elevene bør få underveisvurdering i arbeidet med den digitale historien.

Elevene må også være kjent med kriteriene for vurdering av grunnleggende ferdigheter:

 • Tydelig opplesning
 • Passende tempo på bildebruk
 • God sammenheng mellom bilder og manuskript
 • Kreativitet i forhold til bilder evt. tegninger

Egenvurdering

Elevens vurdering og refleksjon over egen læring og måloppnåelse

 • Klarte jeg å oppnå målet?
 • Hva fikk jeg til?
 • Hva ble en utfordring, og hvorfor?
 • Hva trenger jeg for å oppnå målet?
 • Hva bør jeg jobbe mer med for å oppnå målet?
 • Hvorfor er det viktig for meg å nå dette målet?

Hverandrevurdering

Det siste skritt i arbeidet med de digitalt fortalte historier er å vise frem historien for medelever. For noen elever kan dette oppleves utrygt og det er derfor viktig at lærer sammen med klassen har opparbeidet et godt klassemiljø slik at alle elever opplever tilbakemeldinger som konstruktive for sin muntlige gjennomføring. En måte å gjøre dette på er ved å be medelever vurdere helt spesifikke ting og dermed også hjelpe dem til å utvikle et fagspråk i mat- og helsefaget.
En mulig variant er å bruke «to stjerner og et ønske» som går ut på at elevene skal komme med to ting de synes var bra og et ønske om hva som kunne bli bedre /noe de savner.

Forslag til oppgaver

 • Lag en rett med utgangspunkt i en grønnsak og forklar hvilke næringsstoffer den inneholder. Du kan også ta med noe om matvarens historie eller ulike varianter av denne. Fortell hvor mye grønnsaker vi anbefales å spise hver dag og hvorfor dette anbefales.
 • Lag en rett som inneholder egg og forklar hvilke næringsstoffer egg inneholder og hvilke hovedoppgaver disse næringsstoffene har i kroppen. Fortell også om de gode egenskapene egg har i matlaging.
 • Lag et bakverk (> 50% grovt) som inneholder minst to ulike kornsorter av sammalt mel eller hele korn. Forklar hvorfor du har valgt melsortene og hvilke næringsstoffer de inneholder. Sammenlign næringsinnholdet i sammalt mel og siktet mel.
 • Lag en rett med fisk og forklar hvor mye fisk vi anbefales å spise hver uke. Forklar hvilke næringsstoffer fisk bidrar med i det norske kostholdet. Vis hvordan vi kan finne ut om fisk og sjømat er bærekraftig.
 • Lag et måltid ute i naturen med fokus på vegetarmat og bærekraft. Forklar hva det innebærer å ha et bærekraftig kosthold og hvordan vi kan utnytte ressurser i naturen.
 • Lag et måltid fra en annen kultur som innebærer å bruke ingredienser du ikke har erfaring med fra før. Få frem hva som er særtrekkene ved den valgte matkulturen.
 • Lag snacks av rå frukt, bær eller grønnsaker. Lag en reklamefilm som oppmuntrer barn og unge til å velge frukt, bær og grønnsaker i stedet for godteri og annen snacks.
 • Lag en samisk matrett og fremhev noen næringsstoffer som finnes i denne retten. Forklar hva som kjennetegner samisk matkultur.

Eksempler på digitale historier

Kilder

Haug, K. H., Jamissen, G., & Ohlmann, C. (2012). Digitalt fortalte historier: refleksjon for læring. [Oslo]: Cappelen Damm akademisk.

Lyseggen, R, Kringlebotn, Å: (2013) (2014)Kokeboka mi 5.-7. Opplysningkontoret for egg og kjøtt. 1 utgave 2. opplag www.mat.no.

Utdanningsdirektoratet (2019): Læreplan i mat og helse (MHE01-02). https://www.udir.no/lk20/mhe01-02

Helsedirektoratet (2011): Kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge kroniske sykdommer. https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/kostrad-for-a-fremme-folkehelsen-og-forebygge-kroniske-sykdommer-metodologi-og-vitenskapelig-kunnskapsgrunnlag/