Halvårsvurdering i mat og helse

Halvårsvurdering er en del av underveisvurderingen i mat og helse. Halvårsvurderingen skal gi uttrykk for den kompetansen eleven har oppnådd med utgangspunkt i det som er forventet på tidspunktet for vurderingen. Halvårsvurdering skal også gi veiledning om hvordan eleven kan øke kompetansen sin i faget.

Elever skal få halvårsvurdering i mat og helse på barnetrinnet og på ungdomstrinnet. På barnetrinnet skal elever få halvårsvurdering uten karakter eller karakterlignende beskrivelser. På ungdomstrinnet skal elever få skriftlig halvårsvurdering med karakter.