Kartlegging av forskning og evaluering på innføringen av 75 timer FYSAK 5. -7. trinn

Rapporten gir en oversikt over forskning og evaluering av hvordan innføringen av 76 timer fysisk aktivitet på 5.-7. trinn fungerer i skolene. Funn fra totalt åtte ulike prosjekt om FYSAK på mellomtrinnet presenteres i rapporten. Her kan du lese om skolers erfaringer med gjennomføring av FYSAK og vurderinger om hva som skal til for at FYSAK skal lykkes i skolene.