Lokale prosesser ved innføring av skolemat i et utvalg norske kommuner

Rapporten er basert på kvalitative intervjuer med ansatte med ansvar for gratis skolematordninger på grunnskolenivå i ti norske kommuner. I disse intervjuene har vi fokusert på spørsmål om kommunenes erfaringer knyttet til innføringen og drift av disse ordningene.