Utprøving og evaluering av modeller for fysisk aktivitet for elever i ungdomsskolen

Denne rapporten har til hensikt å presentere norske skolers arbeid med fysisk aktivitet på ungdomstrinnet skoleåret 2015/16. Datamaterialet som MHFA har samlet inn og systematisert om hvordan ungdomsskoler arbeider med fysisk aktivitet utgjør den erfaringsbaserte kunnskapen på feltet.