Erfaringer fra skolematordninger i Norge

Rapporten omhandler erfaringer som informantene har gjort seg gjennom sine skolematordninger, generelle beskrivelser av praksis, hvilke behov utdanningssektoren kan ha i møte med innføring av skolemat, samt perspektiver og anbefalinger fra Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet, HVL, for det videre arbeidet med skolemat i Norge.