En nasjonal kartlegging blant helsesykepleiere om samarbeid med skole og barnehage

Formålet med undersøkelsen var å kartlegge generelt samarbeid på individ- og systemnivå mellom helsestasjon og barnehage og mellom skolehelsetjeneste og skole. I tillegg undersøkes samarbeidet om kosthold og måltidsvaner og fysisk aktivitet.