Søkeresultater

Viser side 1 av 1 for søket "motorisk utvikling"

Film om barns motoriske utvikling, 0-15 måneder

Filmen gir en innføring i sentrale motoriske utviklingstrekk i barnets første leveår. Filmen kan brukes i undervisning og som et redskap for å observere den motoriske utviklingen hos barnet.

Film om barns motoriske utvikling, 1-6 år

Filmen viser utviklinga av dei grunnleggjande motoriske ferdigheitene som å gå, springe, hoppe, kaste, klatre og dei koordinative eigenskapane. Det er naturen som er ramma for filmen og viser kor viktig naturen er for barns motoriske læring og utvikling.

Fysisk aktivitet

Barnehagen skal være en arena for daglig fysisk aktivitet og fremme barnas bevegelsesglede og motoriske utvikling. På disse sidene finner du artikler og temasider, samt verktøy og lenker som kan være nyttige i arbeidet med fysisk aktivitet i barnehagen.

Fysisk aktivitet

SFO skal være en arena for daglig fysisk aktivitet som kan fremme barnas bevegelsesglede og motoriske utvikling. SFO skal legge til rette for at alle barn får delta i variert bevegelseslek og fysisk aktivitet, og bidra til aktivitetslyst.

Mestre med kroppen

«Mestre med kroppen» er et veiledningshefte for å fremme motoriske ferdigheter hos barn i barnehagen. Heftet består av tre deler. Del en redegjør for begrepene motorisk utvikling og motorisk læring og betydning for mestring og bevegelsesglede i barnehagen. Del to og tre er praktisk rettet. Del to består av tips til aktiviteter som fremmer grovmotoriske ferdigheter, og del tre består av tips til aktiviteter som fremmer finmotoriske ferdigheter.

Lanseringswebinar: Aktiv i barnehagen

Velkommen til lanseringswebinar for aktivibarnehagen.no -din digitale verktøykasse for arbeid med fysisk aktivitet i barnehagen! Utforsk aktivitetar, faglege ressursar og få tips til korleis ein kan kople fysisk aktivitet og fagområda i nasjonal rammeplan.

Fysisk aktivitet og bevegelsesglede

SFO skal være en arena for daglig fysisk aktivitet, og du som jobber i SFO har et stort ansvar for å legge til rette for deltakelse, inkludering og bevegelsesglede.

Utforskertrang og risikolek

SFO skal være en arena som støtter barns nysgjerrighet og kreativitet. Deltakelse i fysisk aktivitet kan bidra til økt engasjement for å skape, utforske og mestre, blant annet gjennom risikolek.

Ikke det du lette etter? Prøv et annet søkeord eller en enklere søkefrase.