Mestre med kroppen

«Mestre med kroppen» er et veiledningshefte for å fremme motoriske ferdigheter hos barn i barnehagen. Heftet består av tre deler. Del en redegjør for begrepene motorisk utvikling og motorisk læring og betydning for mestring og bevegelsesglede i barnehagen. Del to og tre er praktisk rettet. Del to består av tips til aktiviteter som fremmer grovmotoriske ferdigheter, og del tre består av tips til aktiviteter som fremmer finmotoriske ferdigheter.

MestreMedKroppen_16_9.jpg

Last ned Mestre med kroppen PDF

Forankring i rammeplan for barnehager

Barnehagen skal bidra til at barna videreutvikler motoriske ferdigheter, kroppsbeherskelse, koordinasjon og fysiske egenskaper. Barna skal inkluderes i aktiviteter der de kan få være i bevegelse, lek og sosial samhandling og oppleve motivasjon og mestring ut fra egne forutsetninger. Personalet skal være aktive og tilstedeværende, støtte og utfordre barna til variert kroppslig lek og anerkjenne barnets mestring.

Refleksjon i egen praksis

  • Hvordan legger vi til rette for at barnas motoriske ferdigheter, kroppsbeherskelse og koordinasjon videreutvikles?
  • Hvilken rolle har vi voksne i barnehagens bevegelsespraksis?
  • Hvordan påvirker omgivelsene barnas aktive lek?

Heftet er utarbeidet i samarbeid med spesialist i barne- og ungdomsfysioterapi i Bergen kommune, Hege Handeland. Det er basert på et undervisningsopplegg for barnehager, utviklet av Ergo- og fysioterapitjenesten i Bergen kommune. Utforming og illustrasjoner: Senter for nye medier, Høgskulen på Vestlandet, nærregion Bergen.