Å sanse

Elevene bruker sansene til å lukte, smake, kjenne og legge merke til materialer i omgivelsene.

Naturfag: Elevene skal lære om ledningsevnen til ulike materialer og sendes ut i skolegården for å kjenne på sykkelstyre, lyktestolper og lignende. Elevene legger merke til og noterer underveis hvordan temperaturene til forskjellige materialer erfares. 

Med denne bevegelsesaktiviteten søker læreren å relatere et abstrakt faglig begrep til spesifikke erfaringer som elevene kan relatere seg til. Å sanse ulike materialer og legge merke til forskjellene kan skape nysgjerrighet blant elevene. Ved å rette elevenes oppmerksomhet mot deres sanseinntrykk, satte lærerne et abstrakt faglig begrep som ledningsevne innenfor rekkevidde av elevenes erfaringer. Aktiviteten kan gi et svar på hvorfor sykkelstyret er ubehagelig kaldt om morgningen og hvorfor elevene tar på seg votter.

Å se og å høre er sanser som ofte dominerer undervisningen i skolehverdagen. Den didaktiske tanken i denne kroppslige praksisen er at de ulike sansene innlemmes i undervisningen med sikte på at elevene får inntrykk som former deres forståelse av et faglig innhold. Det gir elevene gjerne noen følelsesmessige erfaringer med det faglige innholdet.