Å mime

Eleven velger ut, tolker og gjenskaper forståelsen av et faglig begrep gjennom bevegelse og mimetiske uttrykk.

Engelsk: Elevene skal arbeide i grupper med verb. De bytter på å bevege seg nedover gangen mens andre elever uttrykker bevegelsens natur; to stroll (å spasere), to climb (å klatre), to jump (å hoppe) og så videre. 

I denne bevegelsesaktiviteten foregår det en dynamisk utveksling mellom språk og handling. Fordi elevene må mime ord, er de tvunget til å gjenskape sine meninger gjennom handlinger; det er altså et skille mellom en elev som rusler og en som løper. Denne prosessen krever en grunnleggende forståelse av hvert ords funksjon i språket som læres. Dermed blir et verb mer enn en grammatisk kategori; det er en ordklasse som på ulike måter kan beskrive og peke på handlingene elevene utfører i læringskonteksten. I denne prosessen bearbeides begrep til en meningsfull sak med relevans for elevenes liv og handlemuligheter.

Å mime er en kroppslig praksis der elevene bruker hele kroppens bevegelser på en nonverbal måte for å gjenskape fagstoffet. I den mimetiske prosessen eksisterer et kreativt element der elevene velger ut, tolker og gjenskaper forståelsen av et faglig begrep gjennom bevegelse. I denne kroppslige praksisen formes altså erkjennelsesprosessen av elevenes kroppslige uttrykk. Denne kroppslige praksisen gir hovedsakelig elevene sansemotoriske opplevelser som kan forme deres forståelse av fagstoffet.