Å gestikulere

Elevene bruker små bevegelser og kroppsspråk, der fingre og armer former betydningen av faglige begrep.

Tysk: Elevene får utdelt hver sin lapp med fem preposisjoner. «Med armer, hender og fingre må du illustrere og gestikulere ordene», sier læreren. «Det er viktig at du ikke viser lappen til partneren din, fordi hen må gjette ordene på lappen din». En elev ser på notatet sitt mens hen tenker for seg selv. Deretter viser han et V-tegn ved å bruke pekefingeren og langfingeren og stikker den andre pekefingeren inn mellom V. «Zwischen!» (Mellom!), roper partneren. 

I bevegelsesaktiviteten gjenskaper elevene preposisjoner ved å gestikulere. Aktiviteten forvandler det semiotiske innholdet i preposisjonen til handling, og synliggjør ordenes funksjon. Preposisjoner beskriver alternative posisjoner og objekter i verden, og å være «over», «på», «i», «under» er alle kroppslige opplevelser. Preposisjoner spiller en viktig rolle i språket; ved å gestikulere dem, blir viktigheten av å vite om noe er «under» eller «over» noe annet tydelig.

Ved å gestikulere bearbeider elevene et avgrenset faglig innhold og gir det et kroppslig uttrykk. Gestikulering skiller seg fra miming ved at det ikke er hele kroppen som er involvert, men små bevegelser og kroppsspråk, der fingerer og armer former betydningen av begrepene. Dette har didaktiske implikasjoner siden gestikulerende aktiviteter ofte kan gjennomføres i klasserommet ved pulten. Å gestikulere gir elevene sansemotoriske opplevelser med det faglige innholdet.