Mat- og helsekonferansen 2024: Folkehelse og livsmestring

Mat- og helsekonferansen 2024 arrangeres på Universitetet i Stavanger, 14. november. Tema for årets konferanse er det tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring.

Temabilde 2024 fotograf Grete Modell Grande.jpg
Foto: Grete Modell Grande

Informasjon

Dato: 14. november
Tid: 09.00 – 16.30
Sted: Universitetet i Stavanger, campus Ullandhaug 
Påmelding: Åpner snart

Program

Det planlegges for gode faglige innlegg, praksisdialog med kollegaer i mat og helse og presentasjon av ny forskning på mat- og helsefaget.

Mer informasjon kommer.

Påmelding

Åpner snart.

Pris for deltakelse
Kr. 300,- for medlem av Mat og helse i skolen*
Kr. 600,- for andre deltakere 

*Skoler som er medlem av Mat og helse i skolen kan delta med inntil 2 personer til rabattert pris

Presentasjon av poster 

Forskere, studenter, undervisere og lærere fra grunnskole og høyere utdanning i mat og helse inviteres til å dele kunnskap, resultater og erfaringer på Mat- og helsekonferansen 2024. Vi oppfordrer særlig lærere til å dele praktiske eksempler fra undervisningen, gjerne knyttet til tema folkehelse og livsmestring. Forskningsfunn eller undervisningsopplegg presenteres som poster.

Poster

En poster (plakat) er en visuell fremstilling av forskningsresultater, prosjekter, undervisningsopplegg eller andre praksiserfaringer. Målet med en poster er å presentere informasjon eller forskning på en konsis og appellerende måte, for å legge grunnlag for en faglig diskusjon. Se eksempler på postere som har blitt presentert på tidligere konferanser.

For å melde på poster sender du et skriftlig sammendrag av posterens innhold (maks 200 ord) på e-post til indj@hvl.no.

Frist for påmelding av poster: 27. oktober 2024

Postere vurderes fortløpende, og utvalgte posterforfattere vil bli invitert til å gi en kort muntlig presentasjon av posteren. 

Følgende informasjon inkluderes i e-post:

  • Tittel på poster
  • Navn og arbeidssted til forfattere
  • Sammendrag av posterens innhold (maks 200 ord) 

Beste poster premieres, og det er en publikumspris og en fagpris.

Vurderingskriterier fagpris

  • Blikkfang
  • Tydelig budskap
  • Strukturert og gjennomarbeidet
  • Faglig innhold med klar relevans for mat- og helsefaget
  • Hensiktsmessig bruk av figurer, bilder, tabeller 
  • Helhetsinntrykk

På konferansedagen henges posterne opp utenfor konferanselokalet mellom kl. 09.00 og 09.30. 
Alle postere presenteres i størrelse A1 (594 x 841 mm).

Mer informasjon?

For spørsmål eller behov for ytterligere informasjon om konferansen, kontakt Ingrid Laukeland Djupegot   

Om konferansen

Mat- og helsekonferansen er en årlig konferanse som arrangeres i samarbeid mellom Mat og helse i skolen, Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet ved Høgskulen på Vestlandet og en høyere utdanningsinstitusjon som tilbyr utdanning i mat og helse. Årets utdanningsinstitusjon er Universitetet i Stavanger. 

UiS_liggende_logo_positiv_RGB.jpg
cropped-cropped-LMHS_NYlogo_CMYK__Liggende_Liggende-e1649853827876.jpg
Logo EPS _nasjonaltSenterMatHelseFysiskAktivitet_Godkjent.jpg