Tilrettelegging i kroppsøving

Sammen med dyktige ressurspersoner setter vi fokus på tilrettelegging i kroppsøving for elever med synlige og usynlige særskilte behov.

Gjennom webinaret vil du få refleksjoner, erfaringer, tips og råd om hvordan du kan legge tilrette for deltagelse og bevegelsesglede for alle elever i kroppsøvingstimene. Webinaret vil ta opp problemstillinger som vil være relevante både for skole, helsevesen og idrett.

Program

  • «Noen ganger på skolen opplever jeg at jeg ikke får være med på ballspill i gymmen» - barn med funksjonsnedsettelser sine erfaringer med kroppsøvingsfaget v/ Ane Aamodt, kampanjeleder i Redd Barna og ansvarlig for kampanjen #fritidutenfordommer
  • Tips og triks. Trygge Utøvere v/Mona Torvund, daglig leder Idrett Bergen Sør, Susanne Hatland Mikalsen, Vestland Idrettskrets, Lars Peder Vatshelle Bovim, seksjonsleder Energisenterert for barn og unge
  • Tips og triks. Anbefaling for tilrettelegging i kroppsøving v/Martin Kvalø, kroppsøvingslærer Amalie Skram VGS og Martin Håtuft Solberg, psykiatrisk sykepleier i Energiteamet PBU
  • Sofaprat. Tilrettelegging i kroppsøving - hvorfor og hvordan? Indira Liseth, paralandslagsutøver i pigging, Gunn Kvernevik, fysioterapeut ved Haukeland Universitetssjukehus, Anniken Gjærum, kroppsøvingslærer Stend VGS, Anne Henriksen, Høgskulelektor ved Insititutt for idrett, kosthald og naturfag, HVL.
  • Spørretimen. Få svar på det du lurer på om tilrettelegging i kroppsøving
  • Digitale grupperom. Del erfaringer og refleksjoner med andre som er interessert i kroppsøving og tilrettelegging i digitale grupperom.