Omvendt undervisning

Tema i dette webinaret er omvendt undervisning med førsteamanuensis ved NTNU Ove Østerlie.

Hvordan kan vi øke fokuset på elevenes læring i kroppsøving? Hvordan kan vi bidra til at faget blir oppfattet som et læringsfag og et fag med kompetanser, og noe mer en en aktivitetsstund? Hvordan kan vi ved hjelp av videolekser som forberedelse til undervisning legge tilrette for at elevene både lærer mer, er mer motiverte og aktive? Dette er spørsmål som vi skal jobbe med i denne økta.

Videolekse til webinaret

Foredragsholder

Ove Østerlie har over 20 års erfaring fra undervisning, i grunnskole, videregående og høyere utdanning, i både kroppsøving og idrettsfag i Norge og Spania. Han er i dag ansatt ved fagseksjon for kunstfag, kroppsøving og idrett der han underviser i, og forsker på faget kroppsøving. Hans forskning er fokusert rundt implementering av digitale verktøy i kroppsøving og på elever med konsentrasjonsvansker. Han er også oppnevnt ekstern ekspert for EU kommisjonen (Erasmus+ Sport).