Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet arrangerer i samarbeid med Idrettsklynge vest en webinarserie som har som formål å gi lærere gode innspill i arbeidet med kroppsøving og implementering av læreplanen i faget.