Kroppsøving under Covid-19

Ei ny rekke webinar med fokus på kroppsøvingsfaget. Det andre webinaret i rekka vart gjennomført 11. Mars kl. 14.00 -16.00. Tema for webinaret var "Kroppsøving under Covid-19"

Program

  • Covid-19 og kroppsøving - kva veit vi? v/ professor Hege Randi Eriksen
  • Vinterskulen - korleis og kvifor? Presentasjon av vinterskulen med Fylkesdirektør for opplæring og kompetanse, Bjørn Lyngedal.
  • Sofaprat: «Covid-19: Erfaringar, endringar, utfordringar og moglegheiter" v/ Espen Mjelde (Kroppsøvingslærer ved Fyllingsdalen VGS), Håkon Sjursen (Avd.leder på Sykehusskolen) , Bjørn Lyngedal (Fylkesdirektør opplæring og kompetanse), Arne Kodal (Psykologspesialist, Haukeland universitssjukehus)
  • Inspirasjon til ein koronavennlig kroppsøvingstime v/ kroppsøvingslærar Jakob Gyring.
  • Diskusjon i digitale grupperom: Dine erfaringar med pandemien.
  • Spør eksperten! v/ avd.leder Håkon Sjursen og Hege Randi Eriksen