Kartleggingsverktøy for mat og måltidsglede i SFO

Mat og måltidsglede er et av hovedområdene i nasjonal rammeplan for SFO, og dere som jobber i SFO skal bidra til at barna utvikler matglede, fellesskapsfølelse og gode helsevaner.

For å sikre at rammeplanens innhold blir synlig og implementeres i din SFO, er det viktig at dere som jobber der deltar aktivt i selve måltidet og ikke minst i planleggingen av tilrettelegging for mat og måltidsglede.

Dette kartleggingsverktøyet kan være et nyttig utgangspunkt for å peke på hvilke områder ved tilrettelegging for mat og måltidsglede dere er gode på, og hvilke områder dere bør ta tak i og endre.

En suksessfaktor for endrings- og utviklingsarbeid er at det er godt forankret, både i planer og i mennesker.

Etter utfylling av skjemaet oppfordres dere til å arbeide videre med punktene og følge guiden nederst i skjemaet for å sikre at eventuelle forbedringsområder følges opp.

Lykke til!

Kartleggingsverktøy - Mat og måltidsglede