Kartleggingsverktøy for mat og måltidsglede i SFO

Mat og måltidsglede er et av hovedområdene i nasjonal rammeplan for SFO, og dere som jobber i SFO skal bidra til at barna utvikler matglede, fellesskapsfølelse og gode helsevaner.

Mat og måltidsglede

Uavhengig av om maten er varm eller kald, servert på tallerken eller ligger i matpakken er måltidet en stor del av barnas hverdag i SFO. Måltider og matlagingsaktiviteter er en sosial arena med mange muligheter, som blant annet kan fremme gode vaner og et sunt kosthold.

Matpakkesangen

Syng matpakkesangen til lunsjen! I filmen under synger elever fra Ådnamarka skole, og de forteller litt om hva som skal til for å få et trivelig skolemåltid. Sang og film er også relevant som ressurs for læring i mat og helse på barnetrinnet.