Kartleggingsverktøy for mat og måltidsglede i SFO

Mat og måltidsglede er et av hovedområdene i nasjonal rammeplan for SFO, og dere som jobber i SFO skal bidra til at barna utvikler matglede, fellesskapsfølelse og gode helsevaner.

Mat og måltidsglede

Uavhengig av om maten er varm eller kald, servert på tallerken eller ligger i matpakken er måltidet en stor del av barnas hverdag i SFO. Måltider og matlagingsaktiviteter er en sosial arena med mange muligheter, som blant annet kan fremme gode vaner og et sunt kosthold.

Matjungelen

Matjungelen er et aktivitetsprogram for barn i SFO/AKS, der de kan oppdage og oppleve en jungel av mat og oppleve matglede i fellesskap. Matjungelen inneholder blant annet en kompetansehevingspakke for SFO-ansatte, aktivitetsopplegg for barna, materiell, utstyr og oppskrifter til bruk på SFO.