Videreutdanning for ansatte i SFO

I en verden der barns utvikling står i sentrum, er rollen til deg som er SFO-ansatt viktig. Høgskulen på Vestlandet tilbyr en nettbasert videreutdanningen der du får mer kunnskap om hvordan du kan heve kvaliteten på arbeidet ditt og øke kompetansen når det kommer til implementering av rammeplan for din skolefritidsordning. Videreutdanningen har fire ulike moduler:

  • Fysisk aktivitet i SFO
  • Lek i SFO
  • Kunst- og kulturaktiviteter i SFO
  • Mat- og måltidsglede i SFO

 

Finn ut mer om videreutdanningen

Kartleggingsverktøy for mat og måltidsglede i SFO

Mat og måltidsglede er et av hovedområdene i nasjonal rammeplan for SFO, og dere som jobber i SFO skal bidra til at barna utvikler matglede, fellesskapsfølelse og gode helsevaner.

Mat og måltidsglede

Uavhengig av om maten er varm eller kald, servert på tallerken eller ligger i matpakken er måltidet en stor del av barnas hverdag i SFO. Måltider og matlagingsaktiviteter er en sosial arena med mange muligheter, som blant annet kan fremme gode vaner og et sunt kosthold.

Matjungelen

Matjungelen er et aktivitetsprogram for barn i SFO/AKS, der de kan oppdage og oppleve en jungel av mat og oppleve matglede i fellesskap. Matjungelen inneholder blant annet en kompetansehevingspakke for SFO-ansatte, aktivitetsopplegg for barna, materiell, utstyr og oppskrifter til bruk på SFO.