Matjungelen Barnehage

Matjungelen Barnehage er et verktøy for dere som jobber i barnehagen. Målet er at dette verktøyet skal inspirere dere og være til hjelp i arbeidet med mat- og måltidsglede i deres barnehage.

matjungelen16_9.jpg

Fokuset er å la barna utforske, lære og undre seg over hva som er bra mat både for kroppen og kloden vår. Innholdet i Matjungelen Barnehage er forankret i Rammeplan for barnehagen (2017) og Nasjonal faglig retningslinje for mat og måltider i barnehagen (2018)

matjungelen.no