Bra mat i barnehagen

Bra mat i barnehagen er et hefte som gir gode tips, råd og oppskrifter skreddersydd for barnehagebarn.

Bra mat i barnehagen (helsedirektoratet.no)

Bra mat i barnehagen byggjer på dei nasjonal retningslinje for mat og måltid i barnehagen. Heftet er utarbeida av Helsedirektoratet og blir utgitt i samarbeid med Kunnskapsdepartementet.

Forankring til rammeplan

Personalet skal kjenne og praktisere nasjonale føringar for helsefremjande og førebyggjande tiltak som gjeld barn.

Refleksjon til eigen praksis

  • I kva grad har alle tilsette kjennskap til retningslinja for mat og måltid i barnehagen?
  • I kva grad vert det sett av tid til å vurdere det daglege mattilbodet opp mot nasjonale føringar?

Oppskriftene finner du også på Matjungelen barnehage . I oppskriftene på matjungelen kan du også endre antall porsjoner slik at oppskriftene blir skalert etter hvor mange barn du skal lage mat til.

Oppskrifter (matjungelen.no)