Faltastisk

Faltastisk er ein database med læringsaktivitetar for å tilrettelegge for fysisk aktivitet i undervisninga, også kalt fysisk aktiv læring.

faltastisk16_9.jpg

faltastisk.com

Senter for fysisk aktiv læring (SEFAL)

Senter for fysisk aktiv læring (SEFAL) er etablert ved Høgskulen på Vestlandet, lokalisert i Sogndal. Kjerneverdien vår er samskaping og vår overordna visjon er kunnskap i bevegelse for læring og trivsel. Vi samarbeider med skular og lærarar over heile Noreg for å vidareutvikle og gi kompetanseheving i FAL.

faltastisk.com er utvikla i samarbeid med RØRE-prosjektet i Viken. fylkeskommune.