Verktøy

Viser 8 treff

Aktivitetskassen

Din verktøykasse for kroppsøving og fysisk aktivitet! Aktivitetskasse inneholder aktiviteter og øvelser til nytte både for daglig fysisk aktivitet i skolen og i kroppsøvingsfaget.

Faltastisk

Faltastisk er ein database med læringsaktivitetar for å tilrettelegge for fysisk aktivitet i undervisninga, også kalt fysisk aktiv læring.

Aktivitetsdatabasen

Aktivitetsdatabasen er Dansk Skoleidretts øvelse- og aktivitetsdatabase. Her kan du finne inspirasjon til å få fysisk aktivitet inn i skolehverdagen – bla. i undervisningen, friminuttet og i SFO.

Fagene i bevegelse

Fagene i bevegelse er en nettside med e-læringskurs knyttet til implementeringen av fysisk aktivitet i skolen.

Beintøft

Beintøft er en nasjonal kampanje rettet mot skolen for å engasjere elever til å gå, sykle eller reise kollektivt til skolen.

Hopp for hjertet

Hopp for hjertet er en nasjonal hoppetaukonkurranse for skoleklasser på 4. til 7. trinn.

Hjertesone

Verktøykasse for tilrettelegging av hjertesone ved din skole. Her finner du et knipp med profilmateriell, brosjyrer, sanger og mer som kan være kjekt når dere skal i gang med hjertesone.

Tverga

Tverga er ressurssenteret for egenorganisert idrett og fysisk aktivitet i Norge. På nettsiden finner du bla. Aktiviteter, veiledere og inspirasjon.