Beintøft

Beintøft er en nasjonal kampanje rettet mot skolen for å engasjere elever til å gå, sykle eller reise kollektivt til skolen.