Liv og Røre på Kragerø skole

Liv og røre er et universelt, helhetlig og helsefremmende program som har som mål å bidra til bedre helse, trivsel og inkludering som grunnlag for læring og livsmestring for alle barn og unge i Vestfold og Telemark.

Liv og røre bidrar til å oppfylle skolens formål og relevante nasjonale anbefalinger og retningslinjer er lagt til grunn. Programmet er i tråd med Fagfornyelsen og Rammeplan for SFO. Det utarbeidet en veileder som forteller mer om Liv og røre. Veilederen kan brukes som et verktøy ved implementering av tiltaket. 

Liv og røre i Telemark (vtfk.no)

Veileder til Liv og røre (PDF)