FYSAK på Søndre Land ungdomsskole

Søndre Land ungdomsskole har arbeidet systematisk med FYSAK siden 2002. FYSAK innebærer å sette av tid til fysisk aktivitet i skolens undervisningsplan uten at den fysiske aktiviteten inngår som del av undervisningen i et fag.

Organisering av tiltaket

  • 30 minutter daglig fysisk aktivitet på dager elevene ikke har kroppsøving. På dager hvor elevene har kroppsøving benyttes tiden til studietimer, klassens time og liknende.
  • Gjennomføres klassevis før matpausen.
  • Enkle aktiviteter uten behov for å skifte. (gåturer, dans, orientering, frisbeegolf, skøyter med stål eller hjul, bordtennis, ballspill, korridorløping, bordbuldring, leker med mer)
  • Ansvarlig lærer for timen organiserer aktivitetene. Skolen har en egen FYSAK koordinator med nedsatt lesetid.
  • Det tas fem minutter fra alle fag pr. dag. (skoleeiere kan omdisponere inntil 5 prosent av timene i fagene til andre fag) 

Søndre Land ungdomsskole (sondre-land.kommune.no)