Fysisk aktiv læring på Vassenden skole

Vassenden skole har timeplanfestet fysisk aktiv læring. Fysisk aktiv læring innebærer å bruke fysisk aktivitet som metode i fag for å oppnå kompetansemål i læreplanen.

Vassenden-skule_19_9_lowres.jpg

Organisering av tiltaket

  • 30 minutter daglig fysisk aktiv læring på dager elevene ikke har kroppsøving. På dager hvor elevene har kroppsøving benyttes tiden til elevrådsaktivitet.
  • Gjennomføres klassevis kl. 13.00-13.30. Tidspunktet er valgt bevisst fordi lærere på skolen erfarte at dette var en kritisk periode i løpet av skoledagen med tanke på uro og konsentrasjon.
  • Fysisk aktiv læring foregår i hovedsak utendørs.
  • I skolens planer er det fastlagt hvilke fag og hvilke lærere som har ansvar for halvtimen med fysisk aktiv læring.
  • Skoledagen er utvidet med 10 minutter daglig. I tillegg tas 5 minutter fra 4 av skoledagens 6 timer. De 10 minuttene med utvidet skoledag får elevene tilbake i form av 6 elevfrie fagdager som lærerne benytter til kompetanseheving.

Fysisk aktiv læring på Vassenden skule (sunnfjord.kommune.no)